Chính Sách Bảo Mật

Trang web https://nhacaiuytin.pl  thuộc sở hữu của Nhà cái uy tín PL, là bên kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của bạn. 

Chúng tôi đã thông qua Chính Sách Bảo Mật này, xác định cách chúng tôi xử lý thông tin do https://nhacaiuytin.pl thu thập, đồng thời cung cấp lý do tại sao Nhà Cái uy tín PL phải thu thập một số dữ liệu cá nhân nhất định về bạn. Do đó, bạn phải đọc Chính Sách Bảo Mật này trước khi sử dụng trang web https://nhacaiuytin.plChúng tôi chăm sóc dữ liệu cá nhân của bạn và cam kết đảm bảo tính bảo mật và an toàn của dữ liệu đó.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập:

Khi bạn truy cập https://nhacaiuytin.pl, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie đã cài đặt trên thiết bị của bạn. 

Ngoài ra, khi bạn duyệt trang web, chúng tôi thu thập thông tin về các trang web hoặc sản phẩm riêng lẻ mà bạn xem, những trang web hoặc cụm từ tìm kiếm nào đã giới thiệu bạn đến trang web và cách bạn tương tác với trang web. Chúng tôi gọi thông tin được thu thập tự động này là “Thông tin thiết bị”. 

Hơn nữa, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở Tên, Họ, Địa Chỉ, Thông Tin Thanh Toán, v.v.) trong quá trình đăng ký để có thể thực hiện thỏa thuận.

Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập dữ liệu của khách hàng

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo mật dữ liệu khách hàng và do đó, chúng tôi có thể chỉ xử lý dữ liệu người dùng tối thiểu, chỉ ở chừng mực cần thiết để duy trì trang web. Thông tin thu thập tự động chỉ được sử dụng để xác định các trường hợp lạm dụng tiềm ẩn và thiết lập thông tin thống kê liên quan đến việc sử dụng trang web. Thông tin thống kê này không được tổng hợp theo cách khác để xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào của hệ thống.

Bạn có thể truy cập trang web mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà ai đó có thể xác định bạn là một cá nhân cụ thể, có thể nhận dạng được. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một số tính năng của trang web hoặc bạn muốn nhận bản tin của chúng tôi hoặc cung cấp các chi tiết khác bằng cách điền vào biểu mẫu, bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, chẳng hạn như email, họ, tên, thành phố của bạn, nơi cư trú, tổ chức, số điện thoại. 

Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình, nhưng khi đó bạn có thể không tận dụng được một số tính năng của trang web. Ví dụ: bạn sẽ không thể nhận bản tin của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi từ trang web. Người dùng không chắc chắn về những thông tin bắt buộc có thể liên hệ với chúng tôi qua [email protected].

Chính sách bảo mật thông tin tại website Nhà cái uy tín pl
Chính sách bảo mật thông tin tại website Nhà cái uy tín pl

Quyền của khách hàng

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu Nhà Cái Uy Tín PL sửa lại những sai sót trong toàn bộ dữ liệu của mình mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng được quyền yêu cầu Nhà Cái Uy Tín PL ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích tiếp thị.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web khác như vậy hoặc các thông lệ về quyền riêng tư của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của mỗi trang web có thể thu thập thông tin cá nhân.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi bảo mật thông tin bạn cung cấp trên máy chủ trong một môi trường được kiểm soát, an toàn, được bảo vệ khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi cam kết sử dụng những biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, sửa đổi trái phép và tiết lộ dữ liệu cá nhân trong sự kiểm soát và lưu giữ của chúng tôi. 

Chia sẻ thông tin khách hàng

Nhà Cái Uy Tín PL không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo những yêu cầu từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hay thực hiện theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để cung cấp cho bên dịch vụ/tiện ích cho khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin cần thiết cho đơn vị triển khai hoặc demo phần mềm…).

Ngoài các trường hợp nêu trên, Nhà Cái Uy Tín PL sẽ có thông báo cụ thể cho mọi khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Nhà Cái Uy Tín PL cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.

Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin

Nhà Cái Uy Tín PL có thể chia sẻ thông tin khách hàng với những mục đích sau:

  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin mà khách hàng cung cấp để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp nhà cái uy tín PL cần  tiến hành khảo sát cần sự tham gia của khách hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà khách hàng cung cấp cho GOFIT sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Nhà Cái Uy Tín PL: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các bên đối tác liên kết và những trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế. Việc chia sẻ này sẽ giúp Nhà Cái Uy Tín PL có thể cung cấp cho khách hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà khách hàng có thể quan tâm. Trong trường các công ty liên kết của Nhà Cái Uy Tín PL được cấp quyền truy cập thông tin khách hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong chính sách này.
  • Trao đổi thông tin khách hàng các bên thứ 3 là đối tác trực tiếp của Nhà Cái Uy Tín PL: Nhà Cái Uy Tín PL cũng có thể chuyển thông tin khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Chúng tôi có thể trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Thông tin liên lạc:

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Chính sách này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền cá nhân và Thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể gửi email tới [email protected].

Xem thêm thông tin quan trọng khác: