Miễn Trừ Trách nhiệm

Bằng việc truy cập và sử dụng website https://nhacaiuytin.pl, bạn được xem như đã chấp nhận những điều kiện và điều khoản sử dụng website. Bởi vậy bạn nên đọc kỹ tất cả mọi thông tin trước khi sử dụng dịch vụ tại website. Trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những điều khoản như sau:

Chính sách miễn trừ trách nhiệm
Chính sách miễn trừ trách nhiệm
  • Bằng cách sử dụng trang web, người dùng đã chấp thuận tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc bạn sử dụng trang web được quy định rõ trong mục chính sách Điều khoản sử dụng. Nhà cái Uy tín Forum thể sửa đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. 
  • Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ những mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của người dùng có thể phát sinh từ việc sử dụng trang web này. 
  • Một số đường dẫn (URL) ra những trang web bên ngoài trong website này đều không thuộc trong phạm vi quản lý, kiểm soát của nhacaiuytin.pl. Chúng tôi sẽ không kiểm soát nội dung, hình ảnh cũng như bất kỳ mọi vấn đề nào có trong các website hay links đó. Việc sử dụng những đường dẫn đó trên trang web này cũng không ngụ ý hay đại diện cho bất kỳ quan điểm, đề xuất nào mà bên họ cung cấp.
  • Nhacaiuytin.forum luôn cố gắng giữ cho trang web này luôn hoạt động bình thường nhưng trong đối với một số trường hợp bất khả kháng có liên quan tới các vấn đề kỹ thuật, hosting, đường truyền… nằm ngoài khả năng của nhacaiuytin.pl. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhưng vẫn luôn cố gắng khắc phục và thông báo đến anh em cược thủ ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp. 
  • Website này chỉ sử dụng cho những thành viên có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Với những thành viên chưa đủ tuổi vui lòng không tham gia website.

Trân Trọng!

BQT Nhà Cái Uy Tín

Xem thêm thông tin quan trọng khác: